कर्जा लगानी

कर्जाको प्रकारब्याजदर
१. सामुहिक जमानी कर्जा19%
२. धितो कर्जा१८%
३. आवधिक (मुद्दती) वचत कर्जा+३%

नोटः सबै कर्जामा दैनिक ब्याज गणना गरिने छ ।