सदस्यहरु

 

सल्लाहकार समिति

संस्थाको उद्देश्य प्राप्ती तथा कार्यसम्पादनको लागि उद्योगपति, गोरखाली समुह तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्याक्तिहरुको पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ ।
 

संचालक समिति

यस संस्थामा विभिन्न उद्योगपति, गोरखाली समुह तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त ७ (सात) सदस्यीय संचालक समिति गठन गरिएको छ ।