ब्यवस्थापन

यस संस्थालाई सुचारु रुपले संचालन गर्न संचालक समितिको अध्यक्ष लगायत अन्य कर्मठ, इमान्दार र परिश्रमी कर्मचारीहरुको एउटा पारिवारिक वातावरण समुह क्रियाशील रहेको छ । त्यसैले यस संस्थाले अरु सहकारी संस्था भन्दा छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा प्रदान गरेको छ ।