समाचार

 

बार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी सूचना

मितिः २०७२/०५/२०
च.नं. ४३/०७२/०७३

सातौं बार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी सूचना ।

शेयरधनी महानुभावहरु,
यस सहकारी संस्था लि. को मिति २०७२ साल भाद्र १९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस संस्थाको सातौ वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न लिखित प्रस्तावहरुमा छलफल गरी बस्ने भएकोले उक्त सभामा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

साधारण सभा बस्ने मिति, स्थान र समयः
मिति : २०७२ असोज ९ गते  शनिवार
स्थान : एशियन भिलेज फुडल्यान्ड एण्ड पार्टि प्यालेस, सुकेधारा काठमाण्डौं (लक्ष्मी बैंक सगैं)       
समय : विहान ९ बजे

साधारण सभामा छलफल हुने विषयहरु :
१)    संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूको प्रस्तुत प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
२)    आ.व. २०७१�७२ को लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारीत गर्ने ।
३)    आ.व. २०७२�७३ को लेखा परिक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा ।
४)    चालु आ.व. २०७२�७३ को वार्षिक कार्यक्रमको अनुमोदन सम्बन्धमा ।
५)    शेयर सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।
६)    संचालक समिति र लेखा समितिको बैठक भत्ता अनुमोदन सम्बन्धमा ।
७)      कार्यकारी प्रमुखको तलब तथा भत्ता अनुमोदन सम्बन्धमा ।
८)    विनियम संशोधन सम्बन्धमा ।
९)     सहकारी विभागबाट सघंन अनुगमन पश्चात् संस्थालाई दिईएको प्रतिवेदन तथा निर्देशनहरु  सम्बन्धमा ।
१०)    साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गर्नको लागि संचालक समितिको तर्फबाट  र शेयर सदस्यहरुको तर्फ बाट १/१ जना प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा ।
११)    विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले
सचिव