ध्येय

“आफनो सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यको लागि गुणस्तरीय, प्रभावकारी वित्तिय सेवा तथा अन्य आवश्यकताहरुलाई परिपुर्ति गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रको समुन्नतीको लागि टेवा पु-याउने ”