सुचना

सदस्य पहिचान फाराम अद्यावधिक गर्ने सुचना

सहकारी विभागद्वारा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ वमोजिम यस संस्थामा आवद्ध हुनु भई कारोवार गरिरहनु भएका सदस्यहरुको सदस्य पहिचान फाराम (Know Your Member) भरी सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भैरहेको हुदा आवश्यक कागजातहरु (नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो र हाल बसोवार गरिरहेको ठेगाना प्रमाणित हुने… READ MORE

बचतमा ब्याज परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७९/०३/११ गते बसेको संचालक समितिको निर्णय अनुसार मिति २०७९/०३/१५ गते देखि लागु हुने गरी बचतमा तपसिल बमोजिम ब्याजदर परिवर्तन भएको जानकारीको लति सम्पूर्ण सदस्यहरुमा अनुरोध छ । READ MORE

संस्थाको १२औ साधारण सभा सम्पन्न

नेपाल सरकार भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशिका वमोजिमको नियमहरुलाई पालना गर्दै भौतिक दुरी कायम गरी यस संस्थाको १२औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७७ मंसिर ९ गते देखि १३ गते सम्म संस्थाको मुख्य कार्यालय र सदस्य सेवा केन्द्र शंखमुलमा सदस्यहरुको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । READ MORE