आवधिक बचतमा ब्याज परिवर्तन

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०७७/०८/२२ गते बसेको संचालक समितिको निर्णय अनुसार मिति २०७७/०८/२२ गते देखि लागु हुने गरी आवधिक बचतमा तपसिल बमोजिम ब्याजदर परिवर्तन भएको जानकारीको लति सम्पूर्ण सदस्यहरुमा अनुरोध छ ।