विमा वचत

  • सदस्यहरुले गरेको विमाको प्रिमियम तिर्ने समय सम्मको लागि जम्मा गर्न सकिने ।
  • दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा वचत गर्न सकिने ।
  • वार्षिक व्याजदर ८–९ प्रतिशत प्रदान गरिने ।