SERVICES

-  आफुले जम्मा गरेको बचत रकमको ब्याज ३-३ महिनामा पाइने ।
-  घर, पसल, कार्यालयबाटै रकम बचत गर्न सकिने ।
-  कम्प्युटर प्रणालिबाट हिसाब राखिने ब्यवस्था भएकोले छिटो, छरितो काम हुने ।
-  जति पनि रकम जम्मा बचत गर्न र झिक्न सकिने ।
-  व्यापार व्यावसाय गर्नलाई बचतको आधारमा सामुहिक जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने ।